platnosci

ROZLICZENIA BOZGOTÓWKOWE

W przypadku napraw samochodów w ramach ubezpieczenia OC lub AC, naszym klientom oferujemy możliwość rozliczenia bezgotówkowego. W tym celu, po otrzymaniu kompletu dokumentów wymaganych przez Towarzystwo oraz odpowiednich pełnomocnictw, reprezentujemy Państwa w trakcie likwidacji szkody, ograniczając do minimum Wasze zaangażowanie i eliminując konieczność angażowania własnych środków finansowych. Nasz serwis rozliczy szkodę z firmą ubezpieczeniową oraz zainwestuje niezbędną do wykonania naprawy kwotę.

car
car3
car6