Dane wymagane po zmianie ustawy o kodeksie spółek handlowych

Sąd Rejestrowy w Warszawie
nr.akt KRS-239117
NIP: 759-16-44-246
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

 

car
car3
car6